برنامه استعدادیابی فیلمآور

همه ما بارها این اصطلاح را شنیده ایم که فلانی خیلی با استعداد است یا آن دیگری بی استعداد است. اما خیلی از ما نمی دانیم استعداد چیست و غالبا آن را با مفاهیم دیگری چون هوش، مهارت، علاقه و … اشتباه می گیریم. در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم استعداد چیست؟ به چه کسی با استعداد می گویند؟ انواع استعداد چیست؟ و به طور کلی پیرامون استعداد صحبت خواهیم کرد.

 

برای اینکه بدانیم استعداد چیست؟ باید ابتدا معنای لغت “استعداد” را بدانیم. برای استعداد معانی لغوی متعددی در منابع مختلف ذکر شده است که به اختصار می توان گفت استعداد در لغت یعنی:

– آماده شدن، آماده گشتن، آمادگی کردن، مهیا شدن، آمادگی، ساختن، ساز، ساخت، قابلیت، گنجایش، ظرفیت، ذوق، قریحه، مزاج، تهیه و آمادگی کاری یا سفری کردن.

– فرهنگ لغت عمید نیز استعداد را اینگونه معنی کرده‌ است: توانایی ذهنی و فطری برای انجام دادن یا فراگرفتن کاری

خدمات فیلمآور

مدرسه فیلمآور

مدرسه فیلمآور

هر روز یک برنامه آموزشی در زمینه فیلم سازی و بازیگری

برنامه تحلیل فیلم

برنامه تحلیل فیلم

هر هفته یکی از فیلم های روز دنیا  نمایش و تحلیل میشود

کارگاه نمایش فیلمآور

کارگاه نمایش فیلمآور

هر روز یک پشت صحنه از فیلم های سینمایی که در حال ساخت